Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Studio Nadine-natura

N.Bartíková,Broumovská 843/11,Liberec

IČ:76008312

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.nadine-natura.cz, v provozovně Studio Nadine-natura,Broumovská 843/11,Liberec a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem(masáže,pedikúra,manikúra včetně neh.modeláže,depilace)

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem,online rezervací). Na sms typu:¨ vypište mi termíny¨ nereaguji. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo sms, nejpozději však 12 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu  nezrušíte s dostatečným předstihem, alespoň 12hodin předem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jiným klientem.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkový poukaz,pernamentka

Má-li zákazník dárkový poukaz,či pernamentku na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný,návštěva na pernamentku bude dodatečně odečtena. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz I pernametnku lze vyčerpat pouze po dobu jejich platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu I pernamentce. Dárkový poukaz I pernamentka je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.Pernamentku je nutné nutné vždy předložit k odečtení služby.Pokud  dojde ke ztrátě poukazu,či pernamentky,nelze požadovat náhradu.

Platbu dárkovým poukazem či pernamentkou je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu


Akční nabídky 

Nelze  kombinovat akční nabídky s již zvýhodněnými akcemi.

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. reklamovat  rovnátko lze  do týdne od aplikace a to pouze  s okamžitým odesláním  fotografie v reálněm čase na tel. číslo poskytovale. Akceptovatelná je fotografie zaslána  profil  stránky na Facebook.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2016.

Děkuji za respektování obchodních podmínek studia Nadine-natura.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

© 2015 Studio NADINE-NATURA, Moskevská 637/6,  Liberec
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!